ÀWỌN IṢẸ́-ṢÍṢE

Njẹ́ o ní ẹ̀rọ ìtẹ̀wé kan ?

Ṣe ìgbàsílẹ̀ àti títẹ àwọn ìwé iṣẹ́ wa…

O WA NÍ ÌKA WỌ́ RẸ̀

LÁLÁ TO LO SόKÉ ILÉ LO ŃBỌ̀

AJẸ́ Yό

OMI ÀTI OLOOMI

AWON AGBO ILE

IHUN NLA

O Kὸ WA EKO LÁTI KA IGI ÀJÀ

ODὁ TI O GBÀGBÉ ORÍSUN RẸ̀ Yὁὸ GBẸ