AYYUKAN YAU DA KULLUM NA MINTI BIYAR
Zanen kaina

Yanzu bari na zana hoton kaina. Kana buƙatar madubi domin ka kalli kanka sosai. Ka fara da koyon zana siffar ƙwai.

ka zana babbar siffar ƙwai na kanka.

Hakkin mallaka Polly Alakija

Idanuwanka suna daga tsakiyar kanka, sannan ƙasan hancinka yana tsakanin idanuwanka da haɓarka. Ka gane? Da kyau! To, ya rage naka.

Zanen kai yana nuna mana abin da kake tunani game da kanka.

Hakkin mallaka Njideka Akunyili

“Tsarabar Aure” ta Njideka Akunyili Crosby.

Hakkin mallaka Yinka Quinn

“Ba Makarnta Yau” na Yinka Quinn