CIKI CIKE DA TUNANI

Za ka iya suranta …

Ɗan gwagwarmaya?

Za ka iya suranta …

Sinadarai?

Za ka iya suranta …

Sauyin yanayi?

Za ka iya suranta …

Gurbacewa?

Za ka iya suranta …

Zaizayar ƙasa?

Za ka iya suranta …

Wadatar abinci?

Za ka iya suranta …

Ɗumamar yanayi?

Za ka iya suranta …

Rashin abinci mai gina jiki?

Za ka iya suranta …

Dabbobi masu shan nono?

Za ka iya suranta …

Maganin ƙwari?

Za ka iya suranta …

Sake sabuntawa

Za ka iya suranta …

Кarancin abinci?

Za ka iya suranta …

Guba?