ÈYÍ NÍ ONÍSE ONA
Nnenna Okore

Copyright L. Brian Stauffer

Nnenna nìyí.

Nnenna Okore jẹ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtí tí Ilẹ̀ Ọstrélià. Nnenna n lo àwọn ohun tí o rí ní àyiká rẹ̀ láti ṣe Iṣẹ́̀ onà rẹ̀ Nnenna Okore máa n lo àwọn ohun tí o rí ní àyiká rẹ̀ bí igi, koríko gbígbẹ àtí àwọn ewé.

Kíni àwọn iṣẹ rẹ̀ rán ọ létí?

Copyright Nnenna Okore
Copyright Ann Robinson

“Aṣọ híhun àti àwọn iṣẹ́̀ mìíran”

Nígbàgbogbo Nnenna máa n wa àwọn nkan tí o leè lo láti Ṣé àwọn ohun iyanu. Àwọn okún àtíjọ, àwọn àgékù aṣọ, ike omi, igi àtí àwọn ewé gbígbẹ.

Copyright Nnenna Okore
Copyright Africavernaculararchitecture

“Odi”

O sọ àwọn nkan ẹ̀gbin di àwọn iṣẹ́̀ ọnà ẹlẹ́wà. Nnenna máa n so nkan di ohun èlὸ ẹlẹ́wà tuntun nípa yiyà, kíkùn àtí hihun.

Copyright Heng Sinith
Copyright Nnenna Okore

“Aki N’ukwa”

Àwọn nkan wo ní o wà ni àyíká rẹ tí o leè hun papọ̀? Ǹjẹ́ o leè hun odi àtí àwọ̀n tírẹ?