GA WANNAN MAI FASAHAR ZANEN
Sunansa Dyalan Lewis

Copyright Dylan Lewis

Ga Dyalan nan yana aiki a ɗakin zane-zanensa

Dyalan Lewis mai sassaƙe-sassaƙe ne daga ƙasar Afirka ta Kudu. Yana son dabbobi.

Copyright Dylan Lewis
Copyright Dylan Lewis

Dyalan Lewis yana amfani da fasahar zanensa wajen faɗakar da mutane buƙatar kare muhalli da kuma dabbobi. Abin da ya zaburantar da shi da farko, ita ce damisa wadda a da ake ganin ta tana yawatawa a dazukan nahiyar Afirka, amma yanzu kusan ta ɓace.

Copyright Dylan Lewis
Copyright Dylan Lewis

A da, Dyalan Lewis yana suranta abin ne da laka, daga bisani kuma sai ya yi zubi a ruwan tagulla. Ita tagulla haɗe-haɗe ce na ƙarfe da tama da kuma kuza. Wannan tsohuwar hanya ce. Masu fasahar sassaƙa a Nijeriya suna zubi da tagulla tun shekaru dubbai da suka wuce.

Copyright 2020 Adriaan Diedericks Studios
Copyright Benin Bronze
Copyright Benin Bronze

Wannan damisar azurfar an samo ta ne daga Benin.