KOGIN TUNANI

Za ka iya zayyana …

yanayin halittu?

Za ka iya zayyana …

Juyin halitta?

Za ka iya zayyana …

ƙarewa?

Za ka iya zayyana …

ambaliyar ruwa?

Za ka iya zayyana …

mazauni?

Za ka iya zayyana …

‘yanci?

Za ka iya zayyana …

‘yan asali?

Za ka iya zayyana …

dausayi?

Za ka iya zayyana …

kariya?

Za ka iya zayyana …

surƙuƙi?