MU JE GA YANKA
Yanke-yanken Fuskance Ni In Fuskance Ka

Za ka iya faɗin abubuwa da dama a kan dabbobi in ka dubi matsayinsu

Copyright Getty Images

Me ya sa giwa take da wannan dogon hauren?

Copyright Omar Bariffi

Me ya sa zalɓe yake da dogon baki?

Copyright Pinterest

Me ya sa kifin whale yake da babban baki?

Yanzu mu tsara fasalin ka fuskance ni in fuskance ka.

MSOW_3_Cut_Outs_2 (1)

Ka yi tunanin wasu sabbin halittu, kuma ka yi tunanin yadda za su kare kansu.

Copyright Polly Alakija