OSIMIRI NKE ECHICHE
Osimiri

I nwere ike isepụta…..

Ngwa?

I nwere ike isepụta…..

Mmeru?

I nwere ike isepụta…..

Ahuru ?

I nwere ike isepụta…..

Ihe mberede?

I nwere ike isepụta…..

Nwere onwe ?

I nwere ike isepụta…..

Oria Ofufe ?

I nwere ike isepụta…..

mkpatemmuo?

 I nwere ike  Iseputa….

oria ozuru uwa onu ?

I nwere ike isepụta…..

Mgbochi ?

I nwere ike isepụta…..

Ndebe iche

I nwere ike isepụta…..

Akuku ahu iku ume?

I nwere ike isepụta…..

Nziputa?

I nwere ike isepụta…..

Igba ogwu mgbochi oria ?