KOGIN RA'AYI
kogin

Shin zaku iya kwatanta…..

kore da mai walƙiya ?

Shin zaku iya kwatanta…..

Gurbata?

Shin zaku iya kwatanta…..

Sinadarin Dake Kashe  Kwayoyin Cuta?

Shin zaku iya kwatanta…..

Gaggawa?

Shin zaku iya kwatanta…..

Kariya?

Shin zaku iya kwatanta…..

Ciwon Madamfari?

Shin zaku iya kwatanta…..

Wahayi?

Shin zaku iya kwatanta…..

Annoba?

Shin zaku iya kwatanta…..

Rigakafi?

Shin zaku iya kwatanta…..

Killace Masu Cuta?

Shin zaku iya kwatanta…..

Kamus Na Numfashi?

Shin zaku iya kwatanta…..

Alamar ciwo ?

Shin zaku iya kwatanta…..

Alurar Riga Kafi