ME KA YI DA RUWA YAU?

Ka zayyana taswirar yadda iyalinka suke amfani da ruwa a kullum.
A kullum ka zana amfanin da ka yi da ruwa.

Ka sha ne? Wanke haƙora? Wanke hannaye?  Wanke sutura?Ban ruwa a lambu?
Za ka iya bai wa iyalinka labarin ruwa cikin hotuna?

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon
Copyright Polly Alkaija